Category: FGA File

Zuapa Aw-Siamah Sian Niang

*ZUAPA-AW–Pianna Tun le Zua melthei lo sanggah zingin Sianmangin Micitel bang in hongtel tuam mizatam te Zuapa hi cia– *Zuapa–aw Topa in hong hopih nate Haksa ta leh Nuamta leh na zuihzuih Tuni Kum (40) hong cing sak bek.lo in Fullgospel pawlpi hong pia in FGABC sang hong pia Pasian na sem tampi om in […]

Read More

Tg.Thang Baan Kim leh Tg. Khup Muang, Te luanghawm tawh kisai Hungel na

       Tg.Thang Baan Kim @ Baan Kim Khua : Lailo Kum : 31 Natna : Doula Cancer Sihni : June 23,2017 Friday (1:15 am) Sihna mun :USA ,Tulsa, OK June 25,2017 Sunday Nitak Hehnep tutpih na,Nitak nai 7:30pm  (FGATulsa Biak Inn) June 26,2017 Monday nitak Hehnep tutpih na, Nitak nai 7:30pm (FGATulsa Biak Inn) […]

Read More

Pastor Mung Tawng Pasian Nasepzawh Kum (40) Cin Lungdam Pih na Lai Te

Lungdampihna leh Pahtawina Lai-Siamah Hauno Ka it mahmah Pastor Mung Tawng, Happy Father’s Day and Blessed 40th Ministry Anniversary KA KHA ZUAPA  Sia aw,             Theisen neupan hong pantah in, Sian sinthu anbang hong muam a, gilbang nong khansuah manin Pasian nasem khat a suakthei leh 1997-2008 ciangdong na sungpan piang na tate mah bangin […]

Read More

“Hong Ki Ngen Lo Lei Ba” Nute ni 2017 # Pastor Vung Niang

“Hong Ki Ngen Lo Lei Ba” Nute ni 2017 # Pastor Vung Niang http://www.fgatulsa.org/wp-content/uploads/2017/05/Hong-Ki-Ngen-Lo-LeibaNUTE-NI-2017-Zomi-Service-Pastor-Vung-Niang.mp3Podcast: Play in new windowSubscribe: Android | RSS

Read More

MOTHER’S DAY – MAY 14, 2017 [ NUTE’ NI ]

NUTE’ ni hong pian khiat na thu. 1908 kum may kha ni 10 ni in Anna Jarvis in a pian na nu a phawk na leh a pahtawi na tawh a patkhiat hi a,1914 kum may kha ni 9 ni US congrees thukhensat na tawhPresident Woodrow Wilson in kumsim in may kha nipi nih na […]

Read More