ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္း

ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္း
****************
လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္က မေလးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကိုစိန္ဂၽြန္သည္ ဖ်ားနာ၍ေဆးရံုတက္ေနေသာ သူ႔သူေဌးဆီသြားၿပီး အလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ သူေဌးေၾကာင့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေၾကာင္း။ သူ႔ညီမ(၃)ေယာက္ထိ သူေဌးဆီက ရေသာ လစာႏွင့္ ေက်ာင္းထားႏိုင္ၿပီး ယခု ေက်ာင္းၿပီးေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သြားေျပာေလ၏။
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမၽွဆီက ေက်းဇူးတင္စကား မၾကားခဲ့ဖူးေသာ သူေဌးက အံ့ဩၿပီး သူႏွင့္ ထမင္းအတူစားရန္ ဖိတ္ေခၚေတာ့သည္။ စိန္ဂၽြန္႔ မိတ္ေဆြမ်ားက မယံုႏိုင္ၾက။ သာမန္ အလုပ္သမားျဖစ္ေသာ ကိုစိန္ဂၽြန္ မဆိုထားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ သူ႔သူေဌးႏွင့္အတူ ထမင္းမစားဖူး ၾကေပ။ ေလာကသူေဌးမ်ားႏွင့္ေတာင္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းစကားတစ္လံုးက ဤမၽွေလာက္ ထိေရာက္လၽွင္ ဘုရင္တကာဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ္ ေယရႈအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းအတြက္ မည္မၽွထိေရာက္ပါမည္နည္း။

ႏူနာတစ္က်ိပ္(၁၀ ေယာက္)တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္က အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းၾကၿပီး
ထိုသူထဲက တစ္ေယာက္ေသာသူကကိုယ္ေတာ့္ထံ လာ၍ ေျခေတာ္ရင္း၌ျပပ္ဝတ္၍ ေက်းဇူးႀကီးလွပါတကားဟု
ဝန္ခံေလသည္။ ထိုအခါ ေယရႈက တစ္က်ိပ္ေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကသည္မဟုတ္ေလ၊ ကိုးေယာက္ ေသာသူသည္ အဘယ္မွာနည္း ဟု ေမးခဲ့သည္။(လုကာ ၁၇-၁၁-၁၇)

ေလာကတြင္ လူသားမ်ားပင္လၽွင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းသည္ တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္ဝတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခါက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ေက်ာင္းတက္ရန္ စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀၀ ေထာက္ပံ့သည္။ ပိုက္ဆံေပးေသာေန႔တြင္ ထိုေက်ာင္းသူက အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ဘာေျပာရမွန္းမသိပဲ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဖို႔ ေမ့ေန၏။ ထိုအခါ ထိုအမ်ိဳးသမီးက စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀၀ေတာင္ ေပးတာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းမေျပာေသာသူဟု စိတ္ဆိုးေနၿပီး ေနာက္တစ္ခါ လံုးဝ စကားမေျပာေတာ့ေပ။

ဘုရားလိုခ်င္ေသာအရာသည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ သင့္က်န္းမာေရး၊ အျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ျဖစ္သည္။

ယေန႔သင့္အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္အား ေမးခြန္းထုတ္ေသာ အသက္တာဆိုပါက ဘုရားရွင္အား သံသယရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္အား မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းကို ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

လက္ဖက္ရည္ေသာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စားပြဲလာထိုးေပးေသာ စားပြဲထိုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေပးပါ။
ေဟာ္တယ္၌ တံခါးလာဖြင့္ေပးေသာ BELL MAN မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေက်ာင္းေျပာပါ။ သူ႔အလုပ္ လုပ္ေနတာပဲလို႔ မေတြးပါနဲ႔။ ဖုန္းလာဆက္တဲ့သူ၊ Email လာပို႔တဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါ။
ေလာကမွာ ဖုန္းဆက္ေဖာ္ မရွိသူေတြ၊ အေပါင္းေဖာ္မရွိသူေတြ၊ စကားေျပာေဖာ္ မရွိသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ထိုအရာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါ။ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔။

Rev. Dr. DAM SUAN MUNG
6.3.2016 SUNDAY တရားေဟာခ်က္ မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္။

Source :FGA Yangon FB

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: