ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဆိုုတာဘာလဲ?

What is a Sacrifice of Praise?#Week 2

လူအမ်ားက ေကာင္းႀကီးခံစားရတဲ့ အခ်ိန္၊ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုုရားရဲ့ ဂုုဏ္ေတာ္ကိုု ခ်ီးမြမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္သစ္တက္ပြဲ၊ ေမြးေန႔ဆုုေတာင္း၊ အလုပ္အကိုုင္အသစ္ရတယ္၊ လက္ကိုုင္ဖုုန္းအသစ္ေလး၀ယ္တဲ့အခါမွာ ခ်ီးမြမ္းဖိုု႔ သိပ္လြယ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အလုုပ္ျပဳတ္တဲ့အခါမွာ မိတ္ေဆြ အလုုပ္ရတုုန္းကအတုုိင္း ခ်ီးမြမ္းႏိုုင္မလား။ ဖုုန္းအသစ္ေလး က်ကြဲသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေရာ ခ်ီးမြမ္းႏိုုင္မလား၊ ဒါမွမဟုုတ္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု (သိုု့)တျခားသူတေယာက္ကိုု အျပစ္တင္ၿငီးတြားမိမွာလား။Screen Shot 2015-05-24 at 12.12.50 PM

Sacrifice ဆိုုတာ ေပးဆပ္ျခင္း၊ အႏွစ္နာခံျခင္းကိုု ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမွာ ေပးဆပ္မႈ လိုုအပ္ပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ခ်ီးမြမ္းတာကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုုကၡေရာက္တဲ့အခါမွာ ပါးစပ္နဲ႔ေတာင္ ခ်ီးမြမ္းဖိုု႔ အင္မတန္ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္မွ ခ်ီးမြမ္းတယ္ဆိုုတာဟာ ဘုုရားေပးမယ့္ဆုု Reward အတြက္ပဲ ဘုုရားက ေကာင္းျမတ္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ထာ၀ရဘုုရားဟာ အခ်ိန္တိုုင္းေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုုရားျဖစ္သလိုု၊ အခ်ိန္တိုုင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ထိုုက္တန္တဲ့ဘုုရားျဖစ္ပါတယ္ (ဆာလံ ၁၄၅း၃)။ ကိုုယ့္ကိုု ဘုုရားလုုပ္ေပးႏိုုင္မွ ခ်ီးမြမ္းမယ္ဆိုုရင္ မိတ္ေဆြဟာ ခ်ီးမြမ္းကိုုးကြယ္ျခင္းကိုု သေဘာမေပါက္ဘူးဆိုုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဘုုရားရဲ့ လက္ေတာ္ကိုု ပဲ ၾကည့္ေနတာထက္ ဘုုရားရဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုု ၾကည့္တတ္ဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ ၁၆ ထဲမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ရွင္ေပါလုုနဲ႔သိလတိုု႔ ႏွစ္ဦးဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းစကားေဟာေျပာခဲ့လိုု႔ ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး တကုုိယ္လုုံး ရိုုက္ႏွက္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ည သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္မွာ ဘုုရားသခင္ကိုု ခ်ီးမြမ္းကိုုးကြယ္တယ္လိုု႔ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။ ညတညမွာ အေမွာင္ဆုုံး အခ်ိန္က သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္ထက္ ညမနက္ဘူးလိုု႔ ဆိုုရိုုးစကားရွိပါတယ္။ သူတိုု႔ဟာ အေမွာက္မိုုက္ဆုုံး အခ်ိန္မွာ ဘုုရားကိုု ခ်ီးမြမ္းတယ္လိုု႔ ႏုုတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုု ခ်ီးမြမ္းတာေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရုုံတင္မက ေထာင္မွဴးနဲ႔ မိသားစုုပါ ကယ္တင္ျခင္းရခဲ့တယ္ဆိုုတာ ႏုုတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပပါတယ္။

မိတ္ေဆြကိုု ဒီေန႔ အားေပးခ်င္တယ္။ အခုုေလာေလာဆယ္ အခက္ခဲဆုုံး၊ အၾကမ္းတမ္းဆုုံး အေျခအေနကိုု မိတ္ေဆြ ႀကံဳရေကာင္းႀကံဳေနရလိမ့္မယ္။ ဘုုရားဘယ္မွာလဲလိုု႔ ေမးခြန္းေတြ ထုုတ္မိေကာင္းထုုတ္မိလိမ္႔မယ္။ ဘုုရားဟာ သစၥာေတာ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့ အခက္အခဲေတြကေန ကယ္တင္ႏိုုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းခ်င္စိတ္လုုံး၀မရွိတဲ့ အထဲကေန ဘုုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္၊ အရာအားလုုံးအတြက္ ကိုုယ္ေတာ့္ကိုု ေက်းဇူးတင္တယ္ လိုု႔ ခ်ီးမြမ္းလိုုက္တာဟာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္လိုုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးဆပ္မႈအျပည့္ပါတဲ့ အဲဒီခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုု ဘုုရားသခင္က လိုုခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ပါးစပ္နဲ႔ ခ်ီးမြမ္းတာ မဟုုတ္ေတာ့ဘဲ ႏွလုုံးသားနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလုုံးသားနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုု သာ ထာ၀ရဘုုရား လက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုု ခ်ီးမြမ္းလိုုက္မယ္ဆိုုရင္ ဆာလံဆရာေျပာတဲ့ (ဆာလံ၅၀း၂၃) ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကိုု ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ဘုုရားရဲ့ ဘုုန္းကိုု ထင္ရွားေစေသာသူေတြ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူေတြ ျဖစ္ဖိုု႔ အေယာက္တိုုင္းကိုု ဘုုရားသခင္ ခြန္းအားေပးပါေစ။ အာမင္။

Video >>>

အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္

David Kim (myanmarworship.com)

Add your comment

Your email address will not be published.