ခ်ီးမြမ္းကိုုးကြယ္ျခင္း (P&W) မွာ ပါ၀င္တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အေရးႀကီးပုုံ

ခ်ီးမြမ္းကိုုးကြယ္ျခင္း (P&W) မွာ ပါ၀င္တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အေရးႀကီးပုုံ

———————————-

တူရိယာ ၄၊၅ ခုု တီးတဲ့ တီး၀ိုုင္း (Full Band) မွာ Electric ဂီတာ သမားမွာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အေရးအႀကီးဆုုံးေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုတာ ရွင္းျပပါရေစ။

ဂီတာသမားေၾကာင့္ တီး၀ိုုင္းအတြင္းမွာ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရတတ္သလိုု ဂီတာသမားေၾကာင့္ ရသင့္တဲ့ ရလဒ္ေတြ မရတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။Screen Shot 2015-05-29 at 8.34.25 PM
ျမန္မာေတြရဲ့ ေရွးရိုုးစြဲေနတဲ့ အေတြးအေခၚတခုုကေတာ့ ဂီတာသမားဟာ တီး၀ိုုင္းတခုုမွာ ဆရာအက်ဆုုံး ပုုံစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။
ဂီတာသမားရဲ့ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကေန အမ်ားစုုက လိုုက္ၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဂီတာကိုု Foundation အျဖစ္ထားၾကတဲ့ သေဘာပါ။

ဒါေပမဲ႔ အေနာက္ႏိုုင္ငံေတြမွာေတာ့ Drums နဲ႔ Bass ကိုု အေျခခံအုုတ္ျမစ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီးေတာ့ တျခားတူရိယာေတြကိုု အလွဆင္တဲ့ ေနရာ၊ ေခါင္မိုုး စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ အယူအဆေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲျပားသြားပါတယ္။

ဥပမာ။ အိမ္တအိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုုပါစိုု႔။ ဘယ္သူ႕မွ အလွဆင္တဲ့ အရာ၊ ေခါင္မိုုးကေန ဘယ္ေတာ့မွ မေဆာက္ပါဘူး။
အုုတ္ျမစ္ခ်ပါတယ္ (Drums)။ ၿပီးရင္ တိုုင္ေထာင္ပါတယ္ (Bass)။ ၿပီးမွ ေခါင္မိုုးတတ္တာ အလွဆင္တာ လုုပ္ပါတယ္ (Guitar/Keys)။
ျမန္မာတီး၀ိုုင္းအမ်ားစုုကေတာ့ ေခါင္မိုုးအရင္တပ္၊ အလွဆင္တာ အရင္လုုပ္ၿပီးမွ တိုုင္ေထာင္၊ အုုတ္ျမစ္ခ်ဖိုု႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာတီး၀ိုုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လိုုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတာပါ။

Hillsong ရဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ အဆိုုေတာ္ေတြကေတာ့ Dynamic (ဂီတအရွိန္ အတက္အက်) ေတြအတြက္ Drummers နဲ႔ ပဲ စကားေျပာတာမ်ားပါတယ္။
Ambience (ေနာက္ခံအသံ)၊ Lead Lines ေတြ လိုုခ်င္မွပဲ ဂီတာသမားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
ဂီတာသမားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ငါအေရးအႀကီးဆုုံးပဲ ဆိုုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ခပ္က်ယ္က်ယ္ တီးတတ္ၾကပါတယ္။ Rock တိုု႔ Metal တိုု ့မွာေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္မယ္။
ဒါေပမဲ့ Pop အခ်ိဳ႕ေလးေတြ၊ Worship ေတြမွာေတာ့ သိပ္က်ယ္က်ယ္မတီးတာ ပိုုေကာင္းပါတယ္။ Less is More နည္းနည္းက ပိုုမ်ားတယ္ဆိုုတဲ့ စိတ္ရွိဖိုု႔ လိုုတယ္။

ေနာက္ၿပီး Effects ေတြကိုုလည္း သူ႕ေနရာနဲ႔ သူ သုုံးတတ္ဖိုု႔က သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ Chorus တိုုင္းမွာ Effect (အမ်ားအားျဖင့္ Metal zone Distortion) နင္းနင္းၿပီး တီးတာဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုုးက်ိဳးပိုုမ်ားပါတယ္။
မလိုုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ ဟိုုတီးဒီတီး (အာလူးထည့္တာ) ေတြကိုု အတိတ္မွာ ထားခဲ့ၾကပါေတာ့… မလိုုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ မတီးပဲ ေနပါ။ ႀကိဳးညွိေနလိုုက္ပါ။ Less is More ဆိုုတာကိုု အမွတ္ရပါ။

———————————-

တူရိယာ ၄၊၅ ခုု တီးတဲ့ တီး၀ိုုင္း (Full Band) မွာ Electric ဂီတာ သမားမွာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အေရးအႀကီးဆုုံးေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုတာ ရွင္းျပပါရေစ။

ဂီတာသမားေၾကာင့္ တီး၀ိုုင္းအတြင္းမွာ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရတတ္သလိုု ဂီတာသမားေၾကာင့္ ရသင့္တဲ့ ရလဒ္ေတြ မရတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။
ျမန္မာေတြရဲ့ ေရွးရိုုးစြဲေနတဲ့ အေတြးအေခၚတခုုကေတာ့ ဂီတာသမားဟာ တီး၀ိုုင္းတခုုမွာ ဆရာအက်ဆုုံး ပုုံစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။
ဂီတာသမားရဲ့ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကေန အမ်ားစုုက လိုုက္ၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဂီတာကိုု Foundation အျဖစ္ထားၾကတဲ့ သေဘာပါ။

ဒါေပမဲ႔ အေနာက္ႏိုုင္ငံေတြမွာေတာ့ Drums နဲ႔ Bass ကိုု အေျခခံအုုတ္ျမစ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီးေတာ့ တျခားတူရိယာေတြကိုု အလွဆင္တဲ့ ေနရာ၊ ေခါင္မိုုး စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ အယူအဆေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲျပားသြားပါတယ္။

ဥပမာ။ အိမ္တအိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုုပါစိုု႔။ ဘယ္သူ႕မွ အလွဆင္တဲ့ အရာ၊ ေခါင္မိုုးကေန ဘယ္ေတာ့မွ မေဆာက္ပါဘူး။
အုုတ္ျမစ္ခ်ပါတယ္ (Drums)။ ၿပီးရင္ တိုုင္ေထာင္ပါတယ္ (Bass)။ ၿပီးမွ ေခါင္မိုုးတတ္တာ အလွဆင္တာ လုုပ္ပါတယ္ (Guitar/Keys)။
ျမန္မာတီး၀ိုုင္းအမ်ားစုုကေတာ့ ေခါင္မိုုးအရင္တပ္၊ အလွဆင္တာ အရင္လုုပ္ၿပီးမွ တိုုင္ေထာင္၊ အုုတ္ျမစ္ခ်ဖိုု႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာတီး၀ိုုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လိုုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတာပါ။

Hillsong ရဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ အဆိုုေတာ္ေတြကေတာ့ Dynamic (ဂီတအရွိန္ အတက္အက်) ေတြအတြက္ Drummers နဲ႔ ပဲ စကားေျပာတာမ်ားပါတယ္။
Ambience (ေနာက္ခံအသံ)၊ Lead Lines ေတြ လိုုခ်င္မွပဲ ဂီတာသမားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
ဂီတာသမားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ငါအေရးအႀကီးဆုုံးပဲ ဆိုုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ခပ္က်ယ္က်ယ္ တီးတတ္ၾကပါတယ္။ Rock တိုု႔ Metal တိုု ့မွာေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္မယ္။
ဒါေပမဲ့ Pop အခ်ိဳ႕ေလးေတြ၊ Worship ေတြမွာေတာ့ သိပ္က်ယ္က်ယ္မတီးတာ ပိုုေကာင္းပါတယ္။ Less is More နည္းနည္းက ပိုုမ်ားတယ္ဆိုုတဲ့ စိတ္ရွိဖိုု႔ လိုုတယ္။

ေနာက္ၿပီး Effects ေတြကိုုလည္း သူ႕ေနရာနဲ႔ သူ သုုံးတတ္ဖိုု႔က သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ Chorus တိုုင္းမွာ Effect (အမ်ားအားျဖင့္ Metal zone Distortion) နင္းနင္းၿပီး တီးတာဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုုးက်ိဳးပိုုမ်ားပါတယ္။
မလိုုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ ဟိုုတီးဒီတီး (အာလူးထည့္တာ) ေတြကိုု အတိတ္မွာ ထားခဲ့ၾကပါေတာ့… မလိုုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ မတီးပဲ ေနပါ။ ႀကိဳးညွိေနလိုုက္ပါ။ Less is More ဆိုုတာကိုု အမွတ္ရပါ။

Source :www.myanmarworship.com

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: